Sažetak zapisnika sa 1. sjednice Povjerenstva za izbor udomitelja

13.09.2019

Sažeci uapisnika s 1. sjednice povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja za Primorsko - goransku županiju.