Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti

17.05.2019

Projekt U.Z.O.R. poziva na sudjelovanje u projektu "Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti"

Tijekom naredne dvije godine, u sklopu projekta 'Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti', dugotrajno nezaposlenim ženama žrtvama nasilja u obitelji, mladima dugotrajno nezaposlenima, kao i dugotrajno nezaposlenima omogućit će se besplatno stjecanje stručnih znanja i vještina putem odabranog verificiranog programa osposobljavanja. Nezaposlene osobe tako će imati priliku izabrati program stručne edukacije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Također, svima će se osigurati individualno psihološko savjetovanje i pomoć u učenju. 
Svi zainteresirani više informacija mogu dobiti na broju telefona 099 351 0196 ili se mogu javiti na mail uzor.edukacija@gmail.com Udruge za zaštitu obitelji Rijeka - U.Z.O.R.