Odluka o izboru kandidata

24.11.2021

Odluka o izboru kandidata za dipl. pravnika-pripravnik.