Odluka o izboru kandidata

19.07.2022

Odluka o izboru kandidata za admin. referenta na određeno puno radno vrijeme.