Odluka o izboru kandidata

9.03.2020

Na temelju provedenog natječajnog postupka, uvida u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju te zapisnika komisije za provedbu natječaja, odabire se Danija Filipčić iz Ogulina, Oštarije, Gornje Selo 216B i Marija Petrušić iz Ogulina, Škrile 2/35, na dva radna mjesta dipl. socijalnog radnika I vrste na neodređeno puno radno vrijeme u CSS Rijeka.