Obavijest vezano za natječaj za administrativnog referenta III vrste

13.04.2018

Centar za socijalnu skrb Rijeka

KLASA : 112-02/18-01/9
URBROJ : 2170-20-09/4-18-335

Rijeka, 12. travnja 2018. godine                                                         

 

Predmet : CSS Rijeka - obavijest  vezano za natječaj za administrativnog referenta III vrste

 

Obavještavam sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama da ćemo sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme u CSS Rijeka, s Denis Škalamera, administrativnom referenticom iz Rijeke, Ul. J. Mohorića 21.

 

Ravnatelj

Karlo Balenović