Natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika (određeno)

10.07.2017

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme (4h) na radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka

UVJETI :

  • hrvatsko državljanstvo,
  • završen diplomski  studij za diplomiranog pravnika  (VSS)
  • 12 mjeseci radnog staža u struci,
  • položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14)
  • da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14).