Natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste

18.02.2020

Natječaj za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radna mjesta diplomiranog socijalnog radnika I vrste – na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja u Centru za socijalnu skrb Rijeka,  mjesto rada Rijeka.

Uvjeti:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike(VSS)
 - 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
 - položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17,130/17)
 - da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17).