NATJEČAJ za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste

14.05.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, podružnica Čabar - 1 izvršitelj

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- završen diplomski studij za diplomiranog socijalnog radnika (VSS) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),
- 12 mjeseci radnog staža u struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15).