NATJEČAJ za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste

19.04.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnih odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 2 izvršitelja.

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).