Natječaj za radno mjesto diplomiranog psihologa (određeno)

30.08.2018

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog psihologa I  vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj

UVJETI :

-           hrvatsko državljanstvo,
-           završen diplomski  studij za diplomiranog psihologa /mag.psihologije (VSS)
-           12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-           položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
-           da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).