Natječaj za radno mjesto diplomiranog psihologa I vrste

11.11.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto diplomiranog psihologa I  vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj.

UVJETI :

-           hrvatsko državljanstvo,
-           završen diplomski  studij za diplomiranog psihologa /mag.psihologije (VSS)
-           12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-           položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
-           da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).