NATJEČAJ za radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste

17.05.2019

NATJEČAJ za 2 radna mjesta diplomiranog pravnika I vrste na određeno puno radno vrijeme.

UVJETI :

- hrvatsko državljanstvo,
- završen diplomski  studij za diplomiranog pravnika  (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).