NATJEČAJ za radno mjesto administrativni referent III vrste

14.05.2019

NATJEČAJ za radno mjesto administrativni referent III vrste – na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo
-SSS – ekonomskog, upravnog ili općeg usmjerenja
-12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17)