natječaj za radno mjesto administraticni referent III vrste i dipl. soc. radnik I vrste

23.12.2019

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radna mjesta:

1. administrativni referent III vrste – na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, u Centru za socijalnu skrb Rijeka, mjesto rada Rijeka
2. diplomirani socijalni radnik I vrste – na neodređeno puno radno vrijeme – 2- izvršitelja u Centru za socijalnu skrb Rijeka, mjesto rada Rijeka

Uvjeti pod 1.:
-SSS – ekonomskog, upravnog ili općeg usmjerenja
-12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17)
 

Uvjeti pod 2.:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17,130/17)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17)