Natječaj za jedno radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika (neodređeno)

9.10.2017

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste

u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj

UVJETI :

- hrvatsko državljanstvo,
- završen diplomski  studij za diplomiranog socijalnog radnika  (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).