Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Rijeka

27.08.2020

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • - hrvatsko državljanstvo,
  • - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
  • - najmanje pet godina radnog staža na stručni poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju  u djelatnosti socijalne skrbi,
  • - položen stručni ispit,
  • - nepostojanje zapreka iz čl 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi( NN br.: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 ).