Natječaj za diplomiranog socijalnog radnika I vrste

7.08.2020

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I  vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj.

UVJETI :

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike  (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)