Natječaj za administrativnog referenta III vrste

30.06.2020

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto admin.ref. III vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Delnice, mjesto rada Delnice, 1 izvršitelj.

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo
-SSS – ekonomskog, upravnog ili općeg usmjerenja
-12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17).