Javni natječaji za admin. referenta III vrste i dipl. soc radnika I vrste

6.11.2020

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radna mjesta:            

-administrativni referent III vrste – na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, u Centru za socijalnu skrb Rijeka,  mjesto rada Rijeka,

-diplomirani socijalni radnik I vrste – na neodređeno puno radno vrijeme – 2- izvršitelja u Centru za socijalnu skrb Rijeka,  mjesto rada Rijeka.